Mutas Mutfak

kurumsal

İnsan Kaynakları

Mutas Mutfak, kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğunun bilincindedir,
 
      Mutas Mutfak, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini arttırmayı amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır. 
 
      Mutas Mutfak çalışanları, beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar.
 
Şirket; çalışanlarına; şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.
 
      Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Mutas Mutfak' in  insan kaynakları politikasını belirler. Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride çıkacak fırsatlar için değerlendirilecektir.